Actievoorwaarden

‘Knauf Extra’ spaarprogramma

Op geselecteerde Knauf-producten krijg je digitale Knauf Extra zegels. Met Knauf Extra zegels kun je sparen voor artikelen uit het Knauf Extra Spaarshop assortiment. Dit zijn de spelregels die horen bij het Knauf Extra spaarprogramma: 

 • Knauf Extra Zegels worden verkregen door het aankopen van geselecteerde Knauf producten  en de factuur of aankoopbon te verstrekken waarop deze producten vermeld staan. Dit kan door de factuur te uploaden via de Knauf Extra website of deze te scannen via de Knauf Extra app.
 • Facturen worden enkel goedgekeurd wanneer de datum van de factuur niet ouder is dan twee maanden. 
 • Knauf controleert de factuur en voegt na goedkeuring het correcte aantal zegels toe. Knauf heeft te allen tijde het recht om facturen en aankoopbonnen te controleren. 
 • Kopieën en/of nagetekende Knauf Extra zegels worden niet geaccepteerd.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden de organisatoren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 • Alleen tegen inlevering van de gespaarde Knauf Extra Zegels kun je producten bestellen in de spaarshop.
 • Niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen en spaarprogramma's.
 • Uitbetaling in contanten of vergoeding anderszins is niet mogelijk.
 • Knauf Extra zegels zijn één kalenderjaar geldig. Jaarlijks op 31 december vervallen de dat jaar gespaarde, niet ingewisselde zegels.
 • Per actieperiode kan het assortiment van aanbiedingen in de Spaarshop wisselen. De artikelen zijn verkrijgbaar tot het einde van elke actieperiode en zolang de voorraad strekt: OP = OP. 
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisatoren en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de actie evenals voor het optimaliseren van acties.
 • Knauf B.V. is niet aansprakelijk voor de bestelde producten van derden (niet zijnde ‘Knauf Merchandise), noch voor de levering ervan. 
 • Knauf en Knauf Extra zijn niet aansprakelijk voor enige schade door de door partners verstrekte artikelen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van partnerartikelen. 
 • Knauf is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • Over de actie kan niet worden gecommuniceerd.
 • Knauf behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen. 


Kijk op www.knaufextra.nl of in de Knauf Extra app voor meer informatie en de Algemene Voorwaarden. Knauf en Knauf Extra zijn niet aansprakelijk voor druk- en typfouten.